O Firmě

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Ing. Pavel Kafka nejdříve v roce 1996 založil v Chomutově dceřinou společnost náležející pod DVORNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, s.r.o., se sídlem v Praze.

Dceřiná společnost v Chomutově zprvu zprostředkovávala pojištění pro potřeby realitní kanceláře v Praze a její klienty, ale postupně rozšiřovala své služby i mimo rámec společnosti. Služby poskytované mimo mateřskou společnost nakonec výrazně dominovaly. To vedlo v roce 1997 k vytvoření nové samostatné společnosti s názvem DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., zaměřené výhradně na oblast pojišťovnictví. Dceřiná společnost původní firmy byla proto v tomtéž roce zrušena. Nová společnost si ponechala podstatnou část původního názvu, neboť pojem „dvorní realitní“ byl již v povědomí odborné veřejnosti a zákazníků dobře zavedený.

V počátcích své existence sídlila naše společnost v pronajatých prostorách v Chomutově. V květnu roku 1999 společnost přesídlila do vlastních prostor nacházejících se v místě současného sídla. Zde již společnost měla odpovídající zázemí.

Jednatelem společnosti je od počátku existence společnosti Ing. Pavel Kafka, který je zároveň jejím vlastníkem. Společnost není napojená na žádný cizí kapitál, ať domácí či zahraniční.

Pojištění zprostředkováváme pro naše zákazníky na celém území České republiky. Nejvíce našich zákazníků pochází z Ústeckého kraje a z Prahy. Dále např. z Brna, Liberce, Kladna, Mělníku, Zruče nad Sázavou, Chotěboře, Kdyně. Nejvzdálenější zákazník sídlí až v Ostravě.

Ve struktuře pojištění zaujímá přední místo pojištění majetku a odpovědnosti průmyslových podniků, stavebních společností, dopravních podniků, měst, obcí, bytových družstev a SVJ. Významnou součástí je rovněž zprostředkování povinného ručení pro individuální či skupinové (flotilové) pojištění motorových vozidel, v kombinaci s komplexním havarijním (Kasko) pojištěním, a v neposlední řadě rovněž pojištění majetku a odpovědnosti občanů v rámci občanských produktů.

V roce 2017 jsme oslavili 20 let doby svého trvání a působení v oblasti pojišťovnictví.

Dnem 17. září 2021 naše společnost změnila název na DVORNÍ GROUP, s.r.o.

Chomutov, září 2021.

Ing. Pavel Kafka

description